Обавештења, распореди часова редовне, допунске и додатне наставе, као и пријема родитеља

Распоред часова за школску 2016/2017. годину

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА НИЖА ОДЕЉЕЊА

ПОНЕДЕЉАКI1II1III1IV1
1Српски језик1Математика1Енглески језик1Српски језик
2Математика2Енглекси језик2Српски језик2Чос
3Физичко васпит.3Физичко васпит.3Математика3Енглески језик
4Енглески језик4Српски језик4Физичко васпит.4Физичко васпит.
55Народна традиц.5Чос5Математика
6666
7777
УТОРАК
1Математика1Српски језик1Српски језик1Српски језик
2Српски језик2Математика2Математика2Математика
3Свет око нас3Свет око нас3ПиД3ПиД
4Ликовна култура4Ликовна култура4Ликовна култура4Музичка култура
55Ликовна култура5Ликовна култура5Додатна настава
6666
7777
СРЕДА
1Верска настава1Верска настава1Српски језик1Српски језик
2Српски језик2Српски језик2Верска настава2Верска настава
3Математика3Математика3Математика3Енглески језик
4Физичко васп.4Физичко васпит.4Физичко васпит.4Физичко васпит.
5Допунска наст.5Драмска секција5Енглески језик5Математика
6666
7777
ЧЕТВРТАК
1Математика1Српски језик1Математика1Српски језик
2Српски језик2Математика2Српски језик2Математика
3Свет око нас3Свет око нас3ПиД3ПиД
4Лепо писање4Музичка култура4Физичко васпит.4Физичко васпит.
5Енглески језик5Допунска5Допунска5Допунска настава
6666
7777
ПЕТАК
1Физичко васпит.1Физичко васпит.1Српски језик1Српски језик
2Српски језик2Српски језик2Математика2ОИДР
3Математика3Математика3Чувари природе3Математика
4Музичка култура4Енглески језик4Музичка култура4Ликовна култура
5Чос5Чос55Ликовна култура
6666
7777

          РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ВИША ОДЕЉЕЊА

 

ПОНЕДЕЉАКV1VI1VII1VIII1
00Чос00Чос
1Српски језик1ТИо1Географија1Немачки језик
2Немачки језик2ТИо2Српски  језик2Географија
3ТИО3Географија3Ликовна култура3Српски  језик
4ТИО4Немачки језик4Математика4Математика
5Математика5Математика5Енглески језик5ТИО
6Историја6Српски језик6Немачки  језик6ТИО
УТОРАК
0000
1Српски језик1Физика1Хемија1Историја
2Физичко васпит.2Историја2Физика2Хемија
3Музичка култ.3Српски језик3Историја3Хемија
4Српски језик4Историја4Хемија4Физика
5Информатика5Физичко васпит.5Српски језик5Историја
66Музичка култура6Историја6Српски језик
СРЕДА
000Грађ/Веронаука0Грађ/Веронаука
1Српски језик1Енглески језик1Географија1Ликовна култура
2Енглески језик2Ликовна култура2Српски језик2Географија
3Веронаука/грађ.3Веронаука/грађ.3Физичко васпит.3Српски језик
4Математика4Географија4Математика4Енглески језик
5Географија5Српски језик5ТИО5Математика
6Физичко васпит.6Математика6ТИО6Физичко васпит.
ЧЕТВРТАК
0000
1Ликовна култура1Немачки језик1Физичко васпит.1Српски језик
2Ликовна култура2Српски језик2Немачки језик2Физичко васпит.
3Српски језик3Математика3Музичка култ.3Немачки језик
4Немачки језик4Физика4Српски језик4Математика
5Математика5Физичко васпит.5Билогија5Физика
6Физичко васпит.6Информатика6Физика6Билогија
ПЕТАК
000Чос0
1Биологија1Енглески језик1Биологија1Информатика
2Музичка култура2Биологија2Енглески језик2Физичко васпит.
3Биологија3Физичко васпит.3Информатика3Енглески језик
4Музичка култура4Математика4Математика4Билогија
5Информатика5Биологија5Физичко васпит.5Математика
6Математика66Математика6Музичка култура

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ВИША ОДЕЉЕЊА ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

 

ПОНЕДЕЉАКV2VI2VII2VIII2Комб. одељ.
0Мађарски  језик0Немачки језик0Физика0МатематикаЕнглески језик
1Биологија1Енглески језик1Мађарски језик1Српски као нем.Енглески језик
2Физичко васпит.2Музичка култура2Математика2Мађарски језикИсторија/Музичко
3Физичко васпит.3Географија3Немачки језик3ППДИсторија
4Енглески  језик4Физичко васпит.4Хемија4ТиоСрпски језик
55Немачки језик5Српски као нем.5ТиоГеографија
66Чос6Историја6Физичко васпит.
УТОРАК
0Тио0Математика0Техничко0ТехничкоГрађанско/Верска
1Тио1Мађарски језик1Техничко1Физичко васпит.Математика
2Српски као нем.2Техничко2Мађарским језик2МатематикаСрпски језик
3Физичко васп.3Техничко3Српски као нем.3Мађарски језикИнформатика
4Музичка кул.4Музичка култура4Информатика4Српски као нем.Физичко васпит.
5Мађарски језик55Музичка култура5ППДМузичка култура
6Мађарски језик66Географија6
СРЕДА
0Енглески језик0Историја0Физика0Мађарски језикБиологија
1Биологија1Мађарски језик1Ликовна култура1ТиОФизичко васпит.
2Мађарски језик2Српски као нем.2Фудбал2Српски као нем.Немачки језик
3Мађарски језик3Физика3Српски као нем.3МатематикаГеографија
4Географија4Српски као немат.4Енглески језик4ТиОСрпски језик
5Српски као нем.5Математика5Математика5ЧосМатематика
66Информатика6Хемија6Хемија
ЧЕТВРТАК
0Мађарски језик0Географија0Математика0ИнформатикаСрпски језик
1Музичка култура1Математика1Мађарски језик1МатематикаЛиковна култура
2Математика2Немачки језик2Енглески језик2ТиОЛиковна култура
3Физичко васпит.3Историја3Биологија3ТиОНемачки језик
4Немачки језик4Биологија4Физичко васп.4Мађарски језикМатематика
5Немачки језик5Мађарски језик5Немачки језик5ППДСрпски језик
666Чос6
ПЕТАК
0Математика0Енглески  језик0Историја0Физичко васпит.Биологија
1Ликовна култура1Физика1Веронаука1ППДФизичко васпитање
2Ликовна култура2Математика2Биологија2ВеронаукаТехничко
3Мађарски језик3Биoлогија3Математика3Ликовна култураТехничко – практич.
4Веронаука4Веронаука4Географија4Ликовна култураМатематика
5Енглески језик5Српски као немат.5Мађарски језик5Музичка култураХемија
6Информатика6Физичко васпит.66

 

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА

Име и презимеПонедељакУторакСредаЧетвртакПетакПредмет
Митрушић Милица5. час    Српски ј.
Павлица Милица  4. час  Физичко в.
Павлица Мирјана 4. час   Физика
Мајски Весна   4. час Ликовна к.
Дудаш Изабела    3. часБиологија
Јакшић Ева5. час    Немачки ј.
Косић Биљана  3. час  Географија
Лазић Данијела    4. часЕнглески ј.
Томик Јована5. час    Математика
Виденов Марин 5. или 6.час   Хемија
Кустудић Ђ. Ксенија предчас   Историја
Кнежевић Марија    4. часБиологија
Бачић Анико6. час    Техничко
Жигић Душко   5. час Информатика
Мирановић Марина  1. час  Комб.одељ.
Живановић Жељка2. час    Комб.одељ.
Месарош Фрида    3. часМузичка к.
Сабо Ела 4. час   Техничко
Петровић Тамара  4. час  Комб.одељ.
Пинтер Валерија3. час    Мађарски ј.
Дренкович Илдико 3. час   Математика
Доша Рената  5. час  Хем. физ.био
Глушац Весна  6. час  Математика
Виденов Татјана     Разредна нас.
Гаудер Марта2. час    Разредна нас.
Вуковић Милован6. час    Разредна нас.
Жилић Славка3. час 2.час  Разредна нас.

 

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

 

Распоред допунске и додатне наставе за школску 2016/2017. годину

ПРЕДМЕТНОСИОЦ АКТИВНОСТИОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДАВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МатематикаВесна ГлушацДодатна настава( 5, 6 и 8)

Допунска (5, 6 и 8)

Понедељак (7. час)

 

Среда (7. час)

МатематикаЈована ТомикДодатна (7 )

Допунска ( 7 )

Понедељак ( 7. час)

Среда ( 7. час)

Немачки језикЕва ЈакшићДопунска (5-8)

 

Понедељак  (5. час)
 

Српски језик

 

Милица Митрушић

Допунска (5-8)

Додатна (5-8)

Драмско-литерарна секција

Уторак (7. час)

Среда и пон. предчас

По  потреби, понедељком 5.час

 

Енглески језикДанијела ЛазићДопунска (4-8)

Додатна (5-8)

Петак (7,15до8)

Среда(7,15 до 8)

ГеографијаБиљана ПурићДодатна /Секција(5-8)Среда (7. час )

 

 

 

Хемија

 

 

 

Марин Виденов

Допунска (7-8)

 

Додатна (7-8)

 

Секција (7-8)

Уторак (11.30 до 12,15) или предчас

 

Уторак (12,15 до 13,00)

 

Свака други уторак (13,10 до 13,50)

 

Техничко и информатичко образовањеЖељка ЖивановићСаобраћајна секција

(5-8)

 

Консултативна настава
Физичко васпитањеМилица ПавлицаСекција кошарка (5-8)Уторак ( 6.час) – нижи разреди

Уторак (7.час) – виши разреди

Ликовна култураМајски ВеснаЛиковна секција (5-8) Четвртак (7,30 до 8,00)
Мађарски језик

 

 

 

 

Валерија Пинтер

 

 

 

 

Допунска (5/2 до 8/2)

 

Литерарно –драмска секција

 

Понедељак, уторак, петак 11,30 до 12,10

По потреби

 

 

БиблиотекарВесна МајскиДрамска и ритмичка секција (1 до 8)

 

По потреби
ИсторијаКсенија Кустудић- ЂукићИсторијска секцијаСваки други уторак предчас

 

Међународни фестивал дечјег стваралаштва ” Марковдански сусрети деце и песника”, који се традиционално одржава у мају месецу,  на Панонији, позива све ученике и наставнике – креативце, ствараоце, истраживаче, плесаче… на лепо дружење у природи, 07.05.2016. У прилогу се налази конкурс са понуђеним радионицама и активностима, роком пријаве и начином конкурисања. Било би лепо да се одазовемо у што већем броју и дамо учешћа у овој прелепој манифестацији.

Panonija-8.festival