Кадар, Обавештења, распореди часова редовне, допунске и додатне наставе, као и пријема родитеља

 

Љиљана Косановић– директор

Ивана Пушкаш – администартивни радник

Татјана Његован– професор разредне наставе ( 1. разред)

Славка Жилић – учитељ мастер ( 2. разред)

Марта Гаудер – професор разредне наставе ( 3. и 4. разред)

Милица Митрушић – наставник српског језика

Данијела Лазић – наставник енглеског језика

Ева Јакшић – наставник немачког језика

Милица Павлица – наставник физичког васпитања

Валерија Пинтер – дефектолог

Душко Жигић – наставник информатичког образовања

Илдико Дренкович – професор разредне наставе ( рад у одељењима деце са сметњама у развоју)

Биљана Косић – наставник географије

Берислав Кангрга – наставник историје

Весна Мајски – наставник ликовне културе и библиотекар

Марија Кнежевић – наставник биологије

Слађана Алексић – наставник биологије

Весна Глушац – натавник математике

Јована Томик – наставник математике

Анита Максимовић – наставник хемије

Жељка Живановић – професор разредне наставе ( српски језик  као нематерњи)

Ела Сабо – наставник техничког образовања ( одељења деце са сметњама у развоју)

Анико Бачић – наставник информатичког образовања

Мирјана Павлица – наставник физике

Фрида Месарош – наставник музичке културе

Софија Бошњак – вероучитељ

Кристијан Бодић – вероучитељ

Бојана Вукелић – стручни сарадник , педагог

Распоред часова за школску 2016/2017. годину

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА НИЖА ОДЕЉЕЊА

ПОНЕДЕЉАК I1 II1 III1 IV1
1 Српски језик 1 Математика 1 Енглески језик 1 Српски језик
2 Математика 2 Енглекси језик 2 Српски језик 2 Чос
3 Физичко васпит. 3 Физичко васпит. 3 Математика 3 Енглески језик
4 Енглески језик 4 Српски језик 4 Физичко васпит. 4 Физичко васпит.
5 5 Народна традиц. 5 Чос 5 Математика
6 6 6 6
7 7 7 7
УТОРАК
1 Математика 1 Српски језик 1 Српски језик 1 Српски језик
2 Српски језик 2 Математика 2 Математика 2 Математика
3 Свет око нас 3 Свет око нас 3 ПиД 3 ПиД
4 Ликовна култура 4 Ликовна култура 4 Ликовна култура 4 Музичка култура
5 5 Ликовна култура 5 Ликовна култура 5 Додатна настава
6 6 6 6
7 7 7 7
СРЕДА
1 Верска настава 1 Верска настава 1 Српски језик 1 Српски језик
2 Српски језик 2 Српски језик 2 Верска настава 2 Верска настава
3 Математика 3 Математика 3 Математика 3 Енглески језик
4 Физичко васп. 4 Физичко васпит. 4 Физичко васпит. 4 Физичко васпит.
5 Допунска наст. 5 Драмска секција 5 Енглески језик 5 Математика
6 6 6 6
7 7 7 7
ЧЕТВРТАК
1 Математика 1 Српски језик 1 Математика 1 Српски језик
2 Српски језик 2 Математика 2 Српски језик 2 Математика
3 Свет око нас 3 Свет око нас 3 ПиД 3 ПиД
4 Лепо писање 4 Музичка култура 4 Физичко васпит. 4 Физичко васпит.
5 Енглески језик 5 Допунска 5 Допунска 5 Допунска настава
6 6 6 6
7 7 7 7
ПЕТАК
1 Физичко васпит. 1 Физичко васпит. 1 Српски језик 1 Српски језик
2 Српски језик 2 Српски језик 2 Математика 2 ОИДР
3 Математика 3 Математика 3 Чувари природе 3 Математика
4 Музичка култура 4 Енглески језик 4 Музичка култура 4 Ликовна култура
5 Чос 5 Чос 5 5 Ликовна култура
6 6 6 6
7 7 7 7

          РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ВИША ОДЕЉЕЊА

 

ПОНЕДЕЉАК V1 VI1 VII1 VIII1
0 0 Чос 0 0 Чос
1 Српски језик 1 ТИо 1 Географија 1 Немачки језик
2 Немачки језик 2 ТИо 2 Српски  језик 2 Географија
3 ТИО 3 Географија 3 Ликовна култура 3 Српски  језик
4 ТИО 4 Немачки језик 4 Математика 4 Математика
5 Математика 5 Математика 5 Енглески језик 5 ТИО
6 Историја 6 Српски језик 6 Немачки  језик 6 ТИО
УТОРАК
0 0 0 0
1 Српски језик 1 Физика 1 Хемија 1 Историја
2 Физичко васпит. 2 Историја 2 Физика 2 Хемија
3 Музичка култ. 3 Српски језик 3 Историја 3 Хемија
4 Српски језик 4 Историја 4 Хемија 4 Физика
5 Информатика 5 Физичко васпит. 5 Српски језик 5 Историја
6 6 Музичка култура 6 Историја 6 Српски језик
СРЕДА
0 0 0 Грађ/Веронаука 0 Грађ/Веронаука
1 Српски језик 1 Енглески језик 1 Географија 1 Ликовна култура
2 Енглески језик 2 Ликовна култура 2 Српски језик 2 Географија
3 Веронаука/грађ. 3 Веронаука/грађ. 3 Физичко васпит. 3 Српски језик
4 Математика 4 Географија 4 Математика 4 Енглески језик
5 Географија 5 Српски језик 5 ТИО 5 Математика
6 Физичко васпит. 6 Математика 6 ТИО 6 Физичко васпит.
ЧЕТВРТАК
0 0 0 0
1 Ликовна култура 1 Немачки језик 1 Физичко васпит. 1 Српски језик
2 Ликовна култура 2 Српски језик 2 Немачки језик 2 Физичко васпит.
3 Српски језик 3 Математика 3 Музичка култ. 3 Немачки језик
4 Немачки језик 4 Физика 4 Српски језик 4 Математика
5 Математика 5 Физичко васпит. 5 Билогија 5 Физика
6 Физичко васпит. 6 Информатика 6 Физика 6 Билогија
ПЕТАК
0 0 0 Чос 0
1 Биологија 1 Енглески језик 1 Биологија 1 Информатика
2 Музичка култура 2 Биологија 2 Енглески језик 2 Физичко васпит.
3 Биологија 3 Физичко васпит. 3 Информатика 3 Енглески језик
4 Музичка култура 4 Математика 4 Математика 4 Билогија
5 Информатика 5 Биологија 5 Физичко васпит. 5 Математика
6 Математика 6 6 Математика 6 Музичка култура

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ВИША ОДЕЉЕЊА ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

 

ПОНЕДЕЉАК V2 VI2 VII2 VIII2 Комб. одељ.
0 Мађарски  језик 0 Немачки језик 0 Физика 0 Математика Енглески језик
1 Биологија 1 Енглески језик 1 Мађарски језик 1 Српски као нем. Енглески језик
2 Физичко васпит. 2 Музичка култура 2 Математика 2 Мађарски језик Историја/Музичко
3 Физичко васпит. 3 Географија 3 Немачки језик 3 ППД Историја
4 Енглески  језик 4 Физичко васпит. 4 Хемија 4 Тио Српски језик
5 5 Немачки језик 5 Српски као нем. 5 Тио Географија
6 6 Чос 6 Историја 6 Физичко васпит.
УТОРАК
0 Тио 0 Математика 0 Техничко 0 Техничко Грађанско/Верска
1 Тио 1 Мађарски језик 1 Техничко 1 Физичко васпит. Математика
2 Српски као нем. 2 Техничко 2 Мађарским језик 2 Математика Српски језик
3 Физичко васп. 3 Техничко 3 Српски као нем. 3 Мађарски језик Информатика
4 Музичка кул. 4 Музичка култура 4 Информатика 4 Српски као нем. Физичко васпит.
5 Мађарски језик 5 5 Музичка култура 5 ППД Музичка култура
6 Мађарски језик 6 6 Географија 6
СРЕДА
0 Енглески језик 0 Историја 0 Физика 0 Мађарски језик Биологија
1 Биологија 1 Мађарски језик 1 Ликовна култура 1 ТиО Физичко васпит.
2 Мађарски језик 2 Српски као нем. 2 Фудбал 2 Српски као нем. Немачки језик
3 Мађарски језик 3 Физика 3 Српски као нем. 3 Математика Географија
4 Географија 4 Српски као немат. 4 Енглески језик 4 ТиО Српски језик
5 Српски као нем. 5 Математика 5 Математика 5 Чос Математика
6 6 Информатика 6 Хемија 6 Хемија
ЧЕТВРТАК
0 Мађарски језик 0 Географија 0 Математика 0 Информатика Српски језик
1 Музичка култура 1 Математика 1 Мађарски језик 1 Математика Ликовна култура
2 Математика 2 Немачки језик 2 Енглески језик 2 ТиО Ликовна култура
3 Физичко васпит. 3 Историја 3 Биологија 3 ТиО Немачки језик
4 Немачки језик 4 Биологија 4 Физичко васп. 4 Мађарски језик Математика
5 Немачки језик 5 Мађарски језик 5 Немачки језик 5 ППД Српски језик
6 6 6 Чос 6
ПЕТАК
0 Математика 0 Енглески  језик 0 Историја 0 Физичко васпит. Биологија
1 Ликовна култура 1 Физика 1 Веронаука 1 ППД Физичко васпитање
2 Ликовна култура 2 Математика 2 Биологија 2 Веронаука Техничко
3 Мађарски језик 3 Биoлогија 3 Математика 3 Ликовна култура Техничко – практич.
4 Веронаука 4 Веронаука 4 Географија 4 Ликовна култура Математика
5 Енглески језик 5 Српски као немат. 5 Мађарски језик 5 Музичка култура Хемија
6 Информатика 6 Физичко васпит. 6 6

 

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА

Име и презиме Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Предмет
Митрушић Милица 5. час         Српски ј.
Павлица Милица     4. час     Физичко в.
Павлица Мирјана   4. час       Физика
Мајски Весна       4. час   Ликовна к.
Дудаш Изабела         3. час Биологија
Јакшић Ева 5. час         Немачки ј.
Косић Биљана     3. час     Географија
Лазић Данијела         4. час Енглески ј.
Томик Јована 5. час         Математика
Виденов Марин   5. или 6.час       Хемија
Кустудић Ђ. Ксенија   предчас       Историја
Кнежевић Марија         4. час Биологија
Бачић Анико 6. час         Техничко
Жигић Душко       5. час   Информатика
Мирановић Марина     1. час     Комб.одељ.
Живановић Жељка 2. час         Комб.одељ.
Месарош Фрида         3. час Музичка к.
Сабо Ела   4. час       Техничко
Петровић Тамара     4. час     Комб.одељ.
Пинтер Валерија 3. час         Мађарски ј.
Дренкович Илдико   3. час       Математика
Доша Рената     5. час     Хем. физ.био
Глушац Весна     6. час     Математика
Виденов Татјана           Разредна нас.
Гаудер Марта 2. час         Разредна нас.
Вуковић Милован 6. час         Разредна нас.
Жилић Славка 3. час   2.час     Разредна нас.

 

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

 

Распоред допунске и додатне наставе за школску 2016/2017. годину

ПРЕДМЕТ НОСИОЦ АКТИВНОСТИ ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Математика Весна Глушац Додатна настава( 5, 6 и 8)

Допунска (5, 6 и 8)

Понедељак (7. час)

 

Среда (7. час)

Математика Јована Томик Додатна (7 )

Допунска ( 7 )

Понедељак ( 7. час)

Среда ( 7. час)

Немачки језик Ева Јакшић Допунска (5-8)

 

Понедељак  (5. час)
 

Српски језик

 

Милица Митрушић

Допунска (5-8)

Додатна (5-8)

Драмско-литерарна секција

Уторак (7. час)

Среда и пон. предчас

По  потреби, понедељком 5.час

 

Енглески језик Данијела Лазић Допунска (4-8)

Додатна (5-8)

Петак (7,15до8)

Среда(7,15 до 8)

Географија Биљана Пурић Додатна /Секција(5-8) Среда (7. час )

 

 

 

Хемија

 

 

 

Марин Виденов

Допунска (7-8)

 

Додатна (7-8)

 

Секција (7-8)

Уторак (11.30 до 12,15) или предчас

 

Уторак (12,15 до 13,00)

 

Свака други уторак (13,10 до 13,50)

 

Техничко и информатичко образовање Жељка Живановић Саобраћајна секција

(5-8)

 

Консултативна настава
Физичко васпитање Милица Павлица Секција кошарка (5-8) Уторак ( 6.час) – нижи разреди

Уторак (7.час) – виши разреди

Ликовна култура Мајски Весна Ликовна секција (5-8)  Четвртак (7,30 до 8,00)
Мађарски језик

 

 

 

 

Валерија Пинтер

 

 

 

 

Допунска (5/2 до 8/2)

 

Литерарно –драмска секција

 

Понедељак, уторак, петак 11,30 до 12,10

По потреби

 

 

Библиотекар Весна Мајски Драмска и ритмичка секција (1 до 8)

 

По потреби
Историја Ксенија Кустудић- Ђукић Историјска секција Сваки други уторак предчас

 

Међународни фестивал дечјег стваралаштва ” Марковдански сусрети деце и песника”, који се традиционално одржава у мају месецу,  на Панонији, позива све ученике и наставнике – креативце, ствараоце, истраживаче, плесаче… на лепо дружење у природи, 07.05.2016. У прилогу се налази конкурс са понуђеним радионицама и активностима, роком пријаве и начином конкурисања. Било би лепо да се одазовемо у што већем броју и дамо учешћа у овој прелепој манифестацији.

Panonija-8.festival