Тим за ШРП

Акциони план школског развојног планирања

 На основу резултата самовредновања и екстерног вредновања рада школе , сачињен је акциони план развојног планирања за школску 2015/2016. годину.акциони ...
Read More

Тим за школско развојно плнирање

Чланови Тима за ШРП:Љиљана Косановић - директор школеБојана Вукелић - педагог школеВесна Мајски - наставник ликовне културе и библиотекарТамара Петровић ...
Read More