Професионална оријентација

Радионице професионалне оријентације са ученицима 7. и 8. разреда кроз упознавање себе, својих способности и вештина, интересовања, упознавање различитих занимања и њихових захтева, критеријума за бирање средње школе, наших приоритета, могућности запошљавања, компетенција 21. века, родних стереотипа и предрасуда…Акценат је на самосталном раду ученика, групном раду и тимском духу.

 

Leave a Reply