Наставни планови, Правилници, Закони

ZAKON OSNOV. SIST OBR. I VASPITANJA 2017-88 (1)

ZAKON o osnovnom obrazovanju

PRAVILNIK ZA II CIKLUS I 5 RAZRED

PRAVILNIK. 7 razred 2016

PRAVILNIK 8 razred 2016

PRAVILNIK 6 razred 2016

PRAVILNIK 4 razred 2016

PRAVILNIK 2, 3 i 4 2016

PRAVILNIK 2 (1)

Pravilnik 1

Nastavni program osmi razred

Nastavni program cetvrti razred

PRAVILNIK 1 I 2 RAZRED

ZAKON OSNOV. SIST OBR. I VASPITANJA 2017-88 (1)

ZAKON o osnovnom obrazovanju

pravilnik-strucno-usavrsavanje

PRAVILNIK O OPSTIM STANDARDIMA POSTIGNUCA (1)

 

Образовни пакети из области сексуалног васпитања – насиља

Група за заштиту од насиља и дискриминације Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Инцест Траума Центром, развила је Образовне пакете за учење о теми сексуалног насиља. Образовни пакети су намењени основним и средњим школама и предшколским установама и планирана је њихова имплементација кроз редован, постојећи, наставни план и програм.

Образовни пакети имају у себи интегрисане следеће теме: родне улоге, различитости и сексуално насиље над децом. Намењени су запосленима у образовно васпитним установама, родитељима/старатељима и деци/ученицима. Обезбеђују знања о препознавању и реаговању на сексуално насиље, о спречавању сексуалног насиља и интервенцији коју је неопходно предузети кад дете обелодани да је изложено сексуалном насиљу.

Специфичност Образовних пакета јесте да током редовног школовања својим садржајем прате корак по корак дете/ученика који ће од сада о овој теми учити почев од своје 3. до 18. године.

За основне и средње школе,  израђени су садржаји у оквиру 10 редовних предмета: Српски језик, Свет око нас, Природа и друштво, Физичко васпитање и школски спорт, Музичко васпитање, Грађанско васпитање, Биологија, Социологија, Устав и права грађана и Психологија. Уз то, део израђених ресурса је посвећен примени на часу одељењског старешине, за осмишљавање школских акција и акција у локалној заједници.

Процес учења о теми сексуалног насиља ће бити настављен организованим обукама запослених из образовно-васпитних установа свих наведених нивоа у циљу доследног превентивног и интервентног одговора на сексуално злостављање деце.

Образовне пакете можете преузети Овде

 

Унапређење сарадње између школе и родитеља

Објављен је нови приручник за Одељенске старешине Корак напред у сарадњи школе и родитеља”, у циљу унапређења сарадње између њих.

Приручник можете погледати и преузети Овде  korak-napred-u-saradnji-skole-i-roditelja

Правилник о школском календару и шк.календар за основне школе, за 2016/2017.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у складу са законом, донео је правилник о школском календару за основне школе на територији АП Војводине, за школску 2016/2017. годину.

Календар можете погледати и преузети Овде