Распоред допунске и додатне наставе

ПРЕДМЕТ НОСИОЦ АКТИВНОСТИ ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Математика Весна Глушац Допунска ( 7 и 8)

Додатна (7 и 8)

Четвртак ( 5 или 7. час)

 

Петак  (7. час)

Математика Јелена Клаћ Додатна (5 и 6 )

Допунска ( 5 и 6 )

Петак ( 7. час)

Уторак  ( предчас )

Немачки језик ЕваЈакшић/ Ксенија  Ђуричковић Допунска (5-8)

 

Понедељак (предчас)
 

Српски језик

 

Милица Митрушић/Нинослава Ковачевић

Допунска (5-8)

Додатна (5-8)

Драмско-литерарна секција

Петак (предчас)

Петак ( 7. час)

По  потреби, четвртак 5.ч

 

Енглески језик Данијела Лазић Допунска (4-8)

Додатна (5-8)

Понедељак  ( предчас од 715)

Среда ( предчас)

Географија Биљана Косић Додатна /Секција(5-8) Среда (7. час )

 

Хемија Анита Максимовић Допунска (7-8)

 

Додатна (7-8)

 

Среда  ( 6. час)

 

Понедељак ( 7. час)

 

 

 

Физика Мирјана Павлица Допунска, додатна Уторак предчас, консултативна настава
Техничко и информатичко образовање Анико Бачић Саобраћајна секција

(5-8)

 

Консултативна настава/ понедељак предчас, уторак 6. час
Физичко васпитање Милица Павлица Секција кошарка (5-8) Уторак ( 6.час) – нижи разреди

Уторак (7.час) – виши разреди

Ликовна култура Весна Мајски Ликовна секција (5-8)  Понедељак (7,30 до 8,00)
Мађарски језик

 

 

 

 

Валерија Пинтер

 

 

 

 

Допунска (5/2 до 8/2)

 

Литерарно –драмска секција

 

Понедељак, уторак, петак 11,30 до 12,10

По потреби

 

 

Библиотекар Весна Мајски Драмска и ритмичка секција (1 до 8)

 

По потреби
Историја Ксенија Кустудић- Ђукић Историјска секција Сваки други уторак предчас
Музичка култура Фрида Месарош Хор Четвртак (предчас)