Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за заштиту су:

Љиљана Косановић – директор школе

Бојана Вукелић – педагог школе

Милица Павлица – наставник физичког васпитања

Валерија Пинтер – дефектолог, наставник у одељењима деце са тешкоћама у развоју

Илдико Дренкович – наставник у одељењима деце са тешкоћама у развоју

Бојана Петровић – ученица 8. разреда, представник Ученичког парламента

Славко Граховац – представник Савета родитеља

Атила Шефер – представник локалне самоуправе