Пројекат бесплатних уџбеника за школску 2018/2019. годину

Министарство Просвете и за наредну школску годину планира бесплатне уџбенике за ученике. Право на бесплатне уџбенике ученик може остварити по једном од наведених основа:

1. из материјално угрожених породица, примаоце социјалне новчане помоћи,
2. који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (друга два детета у породици не морају бити ученици наше школе),
3. који наставу похађају по ИОП-у.

I Сви заинтересовани ученици који испуњавају прва два услова, морају одељењским старешинама до 12.3.2018. доставити следеће документе:

1. решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи, прилажу ученици који припадају материјално угроженим породицама;

2. потврду образовно – васпитне установе установе (школе / факултета) о својству ученика или студента, за свако дете у породици које је ученик / студент (осим за оне који су ученици наше школе), прилажу ученици из породица са троје или више деце која су у систему школовања.

II Заинтересовани ученици који испуњавају трећи услов, јављају се старешинама до 12.3.2018, али не прилажу никакву документацију, пошто школа већ има документацију о ИОП-у.

РОК: Пријаве и документација се предају искључиво одељењским старешина закључно са понедељком 12.3.2018.

Подзаконски акти, Правилници ново

Подзаконске акте, које смо усвојили на нашим последњим седницама можете погледати и преузети овде.

PRAVILNIK O PRAVIMA OO UCENIKA-2018 (1)

pravilnik o polaganju ispita 2018

PRAVILNIK O POHVALJIVANJU I NAGRADJIVANJU 2018

Pravilnik disciplinski zaposleni 2018

pravila ponasanja 2018 (1)

POSLOVNIK O RADU UCENICKOG PARLAMENTA 2018

poslovnik o radu so 2018

poslovnik o radu saveta rodit 2018

poslovnik o radu Nastavnickog veca 2018

Приручник за стандарде, страни језици

Изашао је Приручник за наставнике за новоуведене стандарде за стране језике од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Можете га погледати и преузети Овде

Наставни планови, Правилници, Закони

ZAKON OSNOV. SIST OBR. I VASPITANJA 2017-88 (1)

ZAKON o osnovnom obrazovanju

PRAVILNIK ZA II CIKLUS I 5 RAZRED

PRAVILNIK. 7 razred 2016

PRAVILNIK 8 razred 2016

PRAVILNIK 6 razred 2016

PRAVILNIK 4 razred 2016

PRAVILNIK 2, 3 i 4 2016

PRAVILNIK 2 (1)

Pravilnik 1

Nastavni program osmi razred

Nastavni program cetvrti razred

PRAVILNIK 1 I 2 RAZRED

ZAKON OSNOV. SIST OBR. I VASPITANJA 2017-88 (1)

ZAKON o osnovnom obrazovanju

pravilnik-strucno-usavrsavanje

PRAVILNIK O OPSTIM STANDARDIMA POSTIGNUCA (1)