Распоред часова за децу са сметњама у развоју

ПОНЕДЕЉАК V2 VI2 VII2 VIII2 Комб. VI3VIII3
0 Српски као нем. 0 Географија 0 Физика 0 Мађарски језик Историја
1 Ликовна култура 1 Немачки  језик 1 Српски као нем. 1 Енглески језик Историја
2 Физичко васпит. 2 Српски као нем. 2 Физичко васпит. 2 Хемија Енглески језик
3 Историја 3 Енглески језик 3 Историја 3 Математика Хемија
4 Мађарски језик 4 Мађарски језик 4 Хемија 4 Географија Немачки језик
5 Енглески језик 5 Физичко васпит. 5 Немачки  језик 5 Српски као нем. Географија
6   6 Математика 6 Физика 6   Физичко васпит.
УТОРАК                  
0 Техничко 0 Математика 0 ТИО 0 Биологија ТИО
1 Техничко 1 Мађарски  језик 1 ТИО 1 Физичко васпит. ТИО
2 Физичко васпит. 2 ТИО 2 Физичко васпит. 2 Математика Немачки језик
3 Биологија 3 ТИО 3 Биологија 3 Немачки језик Математика
4 Мађарски језик 4 Географија 4 Мађарски језик 4 ТИО Физичко васпит.
5 Немачки језик 5 Музичка култура 5 Математика 5 ТИО Српски језик
6 Математика 6   6 Немачки језик 6 Мађарски језик  
СРЕДА                  
0 Мађарски језик 0   0 Српски као нем. 0 Енглески језик Математика
1 Информатика 1 Српски као нем. 1 Информатика 1 Физичко васпит. Српски језик
2 Веронаука 2 Веронаука 2 Веронаука 2 Мађарски језик Информатика
3 Математика 3 Биологија 3 Математика 3 Српски као нем. Хемија
4 Мађарски језик 4 Математика 4 Хемија 4 Веронаука Географија
5 Српски као нем. 5 Веронаука 5 Мађарски језик 5 Хемија Физика
6 Мађарски језик 6 Ликовно 6 Српски као нем. 6   Чос
ЧЕТВРТАК                  
0 Географија 0 Историја 0 Географија 0 Физика Грађанско васпит.
1 Српски као нем. 1 Физика 1 Ликовно 1 Музичка култура Ликовно
2 Биологија 2 Физичко васпит. 2 Биологија 2 Историја Математика
3 Математика 3 Биологија 3 Математика 3 Мађарски језик Физика
4 Физичко васпит. 4 Мађарски језик 4 Физичко васпит. 4 Биологија Српски језик
5 Мађарски језик 5 Физика 5 Мађарски језик 5 Немачки језик Физичко  васпитање
6 Чос 6   6 Чос 6 Математика  
ПЕТАК                  
0 Немачки језик 0 Историја 0 Немачки језик 0 Историја Eнглески језик
1 Музичка култура 1 Немачки језик 1 Музичка култура 1 Математика Математика
2 Историја 2 Енглески језик 2 Историја 2 Информатика Биологија
3 Енглески језик 3 Мађарски језик 3 Математика 3 Физика Музичка култура
4 Српски као нем. 4 Физика 4 Мађарски језик 4 Географија Српски језик
5 Мађарски  језик 5 Информатика 5 Енглески  језик 5 Физичко васпит. Биологија
6 Музичка култура 6 Чос 6   6 Чос

Распоред часова виши разреди

ПОНЕДЕЉАК V1 VI1 VII1 VIII1
0   0   0 Чос 0  
1 Физичко васпит. 1 Географија 1 ТИО 1 Немачки језик
2 Историја 2 Немачки језик 2 ТИО 2 Географија
3 Немачки језик 3 Физичко васпит. 3 Географија 3 ТИО
4 Географија 4 Математика 4 Немачки језик 4 ТИО
5 Енглески језик 5 ТИО 5 Хемија 5 Математика
6   6 ТИО 6 Математика 6 Хемија
УТОРАК                
0   0   0   0  
1 Српски језик 1 Историја 1 Физика 1 Музичка култура
2 Музичка култура 2 Математика 2 Историја 2 Физика
3 Математика 3 Српски језик 3 Музичка култура 3 Историја
4 Техника и технологија 4 Физика 4 Историја 4 Српски језик
5 Техника и технологија 5 Физичко васпит. 5 Ликовна култура 5 Историја
6 Физичко васпит. 6 Историја 6 Српски језик 6 Информатика
СРЕДА                
0   0   0 Грађ/Веронаука 0 Грађ/Веронаука
1 Веронаука/грађ. 1 Веронаука/грађ. 1 Хемија 1 Географија
2 Српски језик 2 Енглески језик 2 Географија 2 Хемија
3 Енглески језик 3 Географија 3 Српски  језик 3 Физичко васпит.
4 Српски језик 4 Математика 4 Математика 4 Енглески језик
5 Математика 5 Српски језик 5 Физичко 5 Математика
6 Физичко васпит. 6 Математика 6 Информатика 6 Српски језик
ЧЕТВРТАК                
0   0   0   0  
1 Ликовна култура 1 Немачки језик 1 Физичко васпит. 1 Српски језик
2 Ликовна култура 2 Музичка култ. 2 Српски језик 2 Немачки језик
3 Српски језик 3 Информатика 3 Немачки  језик 3 Физичко васпит.
4 Немачки језик 4 Физика 4 Математика 4 Ликовна култура
5 Цртање, сликање, вајање 5 Српски језик 5 Енлески језик 5 Физика
6 Информатика 6 Физичко васпит. 6 Физика 6 Математика
ПЕТАК                
0 Чос 0   0   0 Чос
1 Биологија 1 Енглески језик 1 Биологија 1 Српски језик
2 Музичка култура 2 Биологија 2 Српски језик 2 Физичко васпит.
3 Биологија 3 Српски језик 3 Биологија 3 Енглески језик
4 Математика 4 Биологија 4 Физичко васпит. 4 Биологија
5 Физичко васпит. 5 Математика 5 Енглески језик 5 Математика
6 Математика 6 Чос 6 Математика 6 Биологија

Распоред часова нижи разреди

ПОНЕДЕЉАК I1 II1 III1 IV1
1 Српски језик 1 Енглески језик 1 Енглески  језик 1 Српски језик
2 Математика 2 Српски језик 2 Математика 2 ОИДР
3 Енглески језик 3 Математика 3 Српски језик 3 Математика
4 Физичко васпит. 4 Народна трад. 4 ПиД 4 Енглески језик
5 Чос 5 Физичко васпит. 5 Физичко васпит. 5 Физичко васпит.
6 6 6 6
7 7 7 7
УТОРАК
1 Српски језик 1 Ликовна култура 1 Српски језик 1 Математика
2 Математика 2 Ликовна култура 2 Математика 2 Српски језик
3 Свет око нас 3 Математика 3 Ликовна култура 3 Физичко васпит.
4 Музичка култура 4 Српски језик 4 Ликовна култура 4 ПиД
5 Ликовна култура 5 Чос 5 Чос 5 Допунска
6 6 6 6
7 7 7 7
СРЕДА
1 Српски језик 1 Српски језик 1 ПиД 1 Српски језик
2 Математика 2 Математика 2 Верска настава 2 Верска настава
3 Верска настава 3 Верска настава 3 Математика 3 Математика
4 ОИДР 4 Свет око нас 4 Српски језик 4 Физичко васпит.
5 Допунска 5 Допунска 5 Допунска 5 Енглески језик
6 6 Пријем родитеља 6 6 Додатна настава
7 7 7 7
ЧЕТВРТАК
1 Српски језик 1 Српски језик 1 Математика 1 Математика
2 Математика 2 Математика 2 Српски језик 2 Српски језик
3 Свет око нас 3 Музичка култура 3 Музичка култура 3 ПиД
4 Физичко васпит. 4 Физичко васпит. 4 Физичко васпит. 4 Ликовна култура
5 5 Драмска секција 5 Драмска секција 5 Ликовна култура
6 6 6 6
7 7 7 7
ПЕТАК
1 Српски језик 1 Српски језик 1 Математика 1 Српски језик
2 Математика 2 Енглески језик 2 Енглески језик 2 Математика
3 Физичко васпит. 3 Математика 3 Српски језик 3 Музичка култура
4 Енглески језик 4 Свет око нас 4 Народна трад. 4 Физичко васпит.
5 Пон.   3. час – пријем родитеља 5 Физичко васпит. 5 Физичко васпит. 5 Чос
6 6 6 Понедељак 1 час – пријем род. 6
7 7 7 7

Распоред звоњења

 

750 УЛАЗАК ЂАКА У ШКОЛУ
800    –    845 ПРВИ ЧАС
845   –   855 ВЕЛИКИ ОДМОР
855   –   940 ДРУГИ ЧАС
940    –    950 ВЕЛИКИ ОДМОР
 950    –    1035 ТРЕЋИ ЧАС
1035 –   1040 ОДМОР
1040 –   1125 ЧЕТВРТИ ЧАС
1125  –   1130 ОДМОР
1130 –   1215 ПЕТИ ЧАС
1215 –   1220 ОДМОР
1220  –  1305 ШЕСТИ ЧАС