Предавање ” Превенција наркоманије”

Удружење грађана из Бачке Тополе ” Menthal Drogprevent” у сарадњи са Домом здравља из Старе Моравице, одржало је предавање о психоактивним супстанцама, врстама, начинима деловања на организам, последицама конзумирања, опасностима које вребају, као и малолетничкој деликвенцији и кривичним делима као продуктима употребе и долажења у додир са психоактивним супстанцама, за ученике 6. 7. и 8. разреда , 17.4. 2018.  Посебан део предавања, као и утисак на децу је оставио Томислав који се изукао из света наркоманије, који је несебично и са пуно храбрости поделио своје лоше искуство и грешке из прошлости, у циљу освешћивања младих и превенције скретања младих са правог пута.

Превенцијом против насиља

Учитељице  Татјана Његован и Марта Гаудер, као  и директорица школе Љиљана Косановић посетиле су овогодишње Зимске сусрете учитеља у Кули и том приликом присуствовале и учествовале на стручном усавршавању из области заштите ученика и превенције насиља, путем организовања  интерактивног родитељског састанка, у ОШ ” Петефи Бригада “.  Путем радионичарског рада  и искуственог и занимљивог излагања водитеља радионица, Мирјане  Рудовић и Наде  Мандић, као и једног другачијег погледа на ову тему и проблематику, усвојиле су нова знања, вештине и искуства из праксе које ће пренети осталим колегама у школи, Тиму за заштиту ученика од насиља и наравно родитељима у оквиру примене наученог са семинара.

Месец толеранције 2017/2018. година

У месецу новембру у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања организовали смо више активности на нивоу школе: радионице на тему другарства, толеранције, ненасилне комуникације, емоција, израђивали смо панове и одазвали се конкурску Фестивала науке ” Не бацај на кеца навике промени”, израђујући предмете од пластике, будећи на тај начин еколошку свест и значај рециклаже. Акција је спроведена у сарадњи са Ученичким парламентом и наставницама биологије Слађаном Алексић, Маријом Кнежевић и наставницом ликовне културе, Весном Мајски. Све активности су требале да подстакну тимски рад, кооперативност, сарадњу, другарство уз уважавање разлика.

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за заштиту су:

Љиљана Косановић – директор школе

Бојана Вукелић – педагог школе

Милица Павлица – наставник физичког васпитања

Валерија Пинтер – дефектолог, наставник у одељењима деце са тешкоћама у развоју

Илдико Дренкович – наставник у одељењима деце са тешкоћама у развоју

Бојана Петровић – ученица 8. разреда, представник Ученичког парламента

Славко Граховац – представник Савета родитеља

Атила Шефер – представник локалне самоуправе